Wie betaald de rekening voor een nieuwe Politieke Partij?

by theet

Het komt voor dat er zo kort voor de verkiezingen leden ineens uit een politieke partij stappen en zelf een nieuwe partij oprichten.

Voor de nieuwkomers zijn het geweldige omstandigheden om ertussen te komen in de landelijke politiek. De rol van traditionele partijen is allang niet vanzelfsprekend meer en de kiezer zweeft. Iedereen kan meeliften op wat in Den Haag ‘de versplintering van het politieke landschap’ heet.

We hebben allemaal wel eens gehoord dat een lid van de Tweede Kamer wachtgeld krijgt op het moment dat het lidmaatschap met de partij stopt. Nu vroeg ik mij af of iemand, die een nieuwe partij opricht, omdat hij/zij zich niet meer kan vinden in de standpunten van de partij ook wachtgeld krijgt.

Het antwoord is hierop volmondig JA!
Het Kamerlid dat vrijwillig vertrekt en een nieuwe partij opricht wordt hiervoor dus betaald, de belastingbetaler krijgt hiervoor de rekening.
Even ter verduidelijking: iemand die vrijwillig bij zijn of haar werkgever vertrekt heeft geen recht op een transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding).

Wat kost een Tweede Kamerlid?
Een Tweede Kamerlid (bijvoorbeeld Ard van der Steur van het VVD) ontvangt ruim € 107.000,- schadeloosstelling = basisvergoeding per jaar +8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering conform regeling rijksambtenaren.

Een fractievoorzitter (bijvoorbeeld Sybrand Buma voor het CDA) krijgt, afhankelijk van de functie en grootte van de fractie, een toelage en allerlei vergoedingen. De toelage is 1% van de schadeloosstelling + 0,3% voor ieder lid in de fractie.

Naast het salaris ontvangt men een beroepskostenvergoeding van € 2.652,25 per jaar, deze wordt ieder jaar geïndexeerd o.b.v. de index materiele overheidsconsumptie.

Tevens krijgt men voor de reiskostenvergoeding een OV jaarkaart voor eerste klasreizen of een compensatie woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. Voor de reiskosten buiten woon-werkverkeer krijgt het lid € 4.900,- per jaar.

Kosten Tweede Kamerlid:

schadeloosstelling  €        107.000,00
Vakantiegeld 8%  €             8.560,00
Eindejaarsuitkering 8,3%  €             8.881,00
beroepskostenvergoeding  €             2.652,25
reiskosten buiten woon-werk  €             4.900,00
verblijfskosten  ?
Totaal Kamerlid per jaar  €        131.993,25

 Wat kost een Tweede Kamerlid die vrijwillig uit de partij stapt?
Het wachtgeld is overeenkomstig de gewone werkloosheidsuitkering, 3 jaar en 2 maanden, bedraagt 80% in het eerste jaar van de schadeloosstelling en 70% vanaf het tweede jaar. Tijd genoeg dus om een nieuwe partij op te richten!

Een uitzondering hierop: < 3mnd Kamerlid geweest hebben recht op wachtgeld van 6 mnd.

Bij een Kamerlid die 58 jaar of ouder is en in de 12 jaar daarvoor minstens 10 jaar Kamerlid is geweest, loopt de wachtgelduitkering door tot de 65-jarige leeftijd.

Max. Kosten ex Tweede Kamerlid met wachtgeld:

wachtgeld 1e jaar  €           85.600,00
wachtgeld 2e jaar  €           74.900,00
wachtgeld 3e jaar  €           74.900,00
2 maanden  €           17.833,33
Totaal wachtgeld  €        253.233,33

De pensioenopbouw is 2% per jaar, tot 4 jaar na het aftreden tenzij er neveninkomsten zijn, de opbouw is dan naar rato.

Ohja, de neveninkomsten van een kamerlid mogen 14% van de schadeloosstelling bedragen. Je mag er dus in de Tweede Kamer een hobby bij naast hebben…

Hoe richt je een nieuwe partij op voor de Tweede Kamer?
Partijen zoals GeenStijl, Denk en Artikel 1 maken gebruik van het landelijke nieuws om hun nieuwe partij aan te kondigen.

De partij moet geregistreerd worden bij de Kiesraad, er zijn iets meer dan 65.000 stemmen nodig om 1 zetel te krijgen binnen de kamer. Kosten inschrijving € 475,- tenzij je met een blanco kieslijst deelneemt. Tevens dient er een notariële akte opgesteld te worden waarin de officiële oprichting vastlegt staat. In deze akte worden ook de statuten van de partij opgenomen. De partij moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Iemand die een partij opricht en niet uit de Tweede Kamer komt is afhankelijk van giften (sponsoren) of betaald de campagne uit eigen zak.

Conclusie:
Als een vrijwillig vertrekkend Kamerlid een nieuwe partij opricht dan heeft deze recht op wachtgeld. Ik ben van mening dat de wet –en regelgeving op dit punt gewijzigd moet worden, dat er geen belastinggeld gaat naar degene die vrijwillig uit een partij stapt en daarna voor zichzelf begint.